חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לאכול למי שאין לו יין ולא לחם?

תשובה:

מי שאין ברשותו יין, ולא 'חֲמַר מדינה' ואף לא כזית פת, לקידוש :

בליל שבת – אם יודע שעד חצות הלילה יוכל להשיג יין או דבר אחר שניתן לקדש עליו, ימתין; אך אם יודע שלא יוכל להשיגם לפני חצות, או שהוא אדם חלש – רשאי לאכול ללא קידוש. ואם בהמשך הלילה השיג יין ופת, או פת בלבד – יאמר את כל נוסח הקידוש, ויאכל סעודת פת.

וכן ביום השבת – יאכל ללא קידוש, ואם במהלך אכילתו הביאו לפניו יין, יברך עליו לשֵׁם קידוש.

 

ספר: שולחן ערוך

מקור: סימן רפט משנ"ב י, שעה"צ ז, וביה"ל ד"ה אוכל; וראה שעה"צ ב וכן שו"ע ערב, ט, ומשנ"ב רצו, י (הובא בוידרשו 1294)

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה