חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מי שמכר חמץ ולא פירט את סוגי החמץ, יצא ידי חובה?

תשובה:

כאשר מוכר חמץ לגוי יש לפרט את מיני החמץ. מכל מקום אם לא פירט זאת אינו מעכב בדיעבד.

פוסק: פסקי הרב שמואל קמינצקי - בעריכת הרב דניאל אשר קליינמאן

ספר: קובץ הלכות - פסח

מקור: פרק ח סעיף כט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה