חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

עד היכן יש ללוות אורח?

תשובה:

מצווה ללוות אורח כשיוצא מביתו, וככל שמלווה אותו יותר אזי שכרו גדול יותר, אולם לא יפחות מ 4 אמות. כאשר מלווה אותו לרכבו יעמוד המארח עד שיעלם חברו ואז ישוב לביתו.

פוסק: הרב אברהם ישראל

ספר: ואין למו מכשול

מקור: חלק ו פרק ד סעיפים א - ג וראה כף החיים או"ח סימן קי אות טז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אורח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה