חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

בחור הרוצה לנסוע לישראל ללמוד תורה באחת הישיבות ואביו מתנגד לכך - מה יעשה?

תשובה:

בחור הרוצה לנסוע לישראל ללמוד תורה באחת הישיבות ואביו מתנגד לכך ומציע ללמוד בשיבה בחו"ל, יצטרך הבן לשמוע בקול אביו. אלא אם מדובר שרוצה ללמוד אצל רב מסויים שסובר שאצלו יצליח יותר.

פוסק: הרב ישראל דוד הארפענעס

ספר: ויברך דוד

מקור: סימן קיג- קיד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה