חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בן יכול לשלוח משלוח מנות? ובכלל למי אפשר לשלוח?

תשובה:

אומנם שולחים  משלוח מנות  "לרעהו" אולם אפשר לשלוח לרבו, למורה וכן הרב או המורה יכול לשלוח לתלמידו וכן בן לאביו ואב לבנו. ומותר לאיש לשלוח לאחותו למרות שאיש לא שולח לאשה וכן להפך.
נוהגים לא לשלוח לאבל בתוך י"ב חודש לאביו ולאמו ושלושים לשאר הקרובים, אולם מותר לשלוח לשאר בני המשפחה. אע"פ שגם האבל יהנה מזה.
לגבי קטן שהגיע חינוך יש הסוברים שאפשר לקיים המצוה כששולחים לו (ערוה"ש סימן תרצה' סעיף קיח) שהרי גם הוא בכלל "רעהו". אולם יש אחרונים שסוברים שלא יצא. 

פוסק: הרב אהרון רייכמן

ספר: להלכה

מקור: חלק א' סימן פ' סעיפים ח-יב וכן הערות שם(ראה גם שו"ת לבושי מרדכי או"ח, סימן ט)

תשובה נוספת:

השולח מנות לגוי לא יצא שאינו בכלל "רעהו".

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תרצה' סעיף לב

תשובה נוספת:

השולח מנות לגוי לא יצא שאינו בכלל "רעהו".

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תרצה' סעיף לב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה