חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לבן לתת סטירות לאביו כדי שיתעורר מהתעלפותו?

תשובה:

מותר לבן לתת סטירות לאביו כדי שיתעורר מהתעלפותו (אם אין שם אדם אחר שיעשה זאת בדחיפות). מאחר וכוונת הבן לרפואה  אזי אין במעשה זה משום חבלה והוצאת דם.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ב סימן רמב סעיף ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה