חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה ייעשה מי שהדליק נרות חנוכה לפני פלג מנחה?

תשובה:

מי שהדליק נרות חנוכה לפני פלג מנחה, יכבה את הנרות ויחזור וידליק כשיגיע הזמן.

פוסק: מפעל ההלכה מכון ארצי - מכון זכרון משה ומרים - בהדרכת הרב מרדכי גרוס

ספר: כור ההלכה

מקור: חלק יא, סימן תרעב סעיף ח וראה שעה"צ ד'

תשובה נוספת:

מי שהקדים ( בשעת הדחק) להדליק מפלג מנחה ומעלה, יתן כמות שמן נוספת ( לפני ההדלקה) על מנת שידלק עד חצי שעה אחרי זמן ההדלקה. אם לא עשה כך יצטרך לחזור ולהדליק בברכה.

פוסק: האב אהרן מרדכי בריסק

ספר: אוצר הזמנים - חנוכה

מקור: פרק ה סעיף מו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה