חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר ללקוח לחזור לחנות לקחת פריט ששילם עליו רק שכח לקחתו, מבלי ליידע את המוכר?

תשובה:

לקוח ששכח לקחת מהחנות מוצר ששילם עליו, לא יקח את המוצר מהמדפים וכו' כיוון הדבר יכול להיראות כגניבה אם לא יידע את המוכר, לכן יידע לפני כן את המוכר או את קופאי.

פוסק: הרב אברהם חנוך העניך פיעטרקובסקי

ספר: באר חנוך - על דיני ממונות

מקור: חלק ב פרק לד סעיף יד וראה פתחי תשובה סימן שמח, וכן יביע אומר חו"מ חלק ו סימן א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: גניבה וגזילה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה