חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקחת מאולם אירועים מעטפה לצרכים פרטיים , פרחים וכו' ?

תשובה:

אין לקחת ללא רשות את הפרחים מהשולחנות שהם רכוש בעל האולם או בעל השמחה.

פוסק: הרב פיינהנדלר

ספר: שו"ת אבני ישפה

מקור: חלק ב סימן קכא ענף ד

תשובה נוספת:

בלקיחת מאכלים או פרחים מסעודת החתונה יש סרך של גזל. (אלא אם ברור שיש אישור לכך).

פוסק: הרב שמואל הלוי ואזנר

ספר: שו"ת שבט הלוי

מקור: חלק ד סימן רכה

תשובה נוספת:

המעטפות נועדו לצורך המתנה עבור החתן והכלה. וכפי שלא ניתן לקחת אוכל מהאולם אף אם לא אכלת את כל מה שהוגש עבורך, שכן זה נועד לשמחת חתן וכלה באולם, ה"ה בזה [כלומר, מה שבצלחת שלך, הנך רשאי לקחת כיוון שיזרקו זאת לפח. אך באוכל הנשאר בקערות המשותפות, אין רשות לקחת דהוא שייך לבעל האולם או בעל השמחה - תלוי במה שסיכמו, ולכן יש חובה לבקש רשות].

אף שהרמ"א (אבן-העזר כח, יז) כתב שהמנה של האורח היא קניינו, הקשה הט"ז מדברי מרן השולחן ערוך (קע, יט) שכתב: "אורחים הנכנסין אצל בעל הבית אינם רשאים ליטול מלפניהם וליתן לבנו או לעבדו של בעל הבית, אא"כ נטלו רשות מבעל הבית". ועיין במקנה (קו"א כח, יז ד"ה 'שם בהג"ה') שתירץ שהאיסור של האורח לקחת אינו מדין גזל אלא משום דרך ארץ. ועיין עוד בזה בשו"ת מהרי"ט (א, קנ), בשו"ת חקרי לב (חושן-משפט מז), בשו"ת נחלת יהושע (כג), ובשו"ת מהרש"ם (ג, רצא). יתכן דבימינו ניתן לקחת מה שנשאר על גבי השולחן כיוון שנהוג לזרוק את כל שאריות האוכל שהיו ע"ג שולחן השמחה, ויש לבדוק מה עושים עם שאריות המזון בכל אתר ואתר. ועיין עוד בדינים אלו בשו"ת שבט הלוי (ד, רכה). 

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ח סימן תרצא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: גניבה וגזילה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה