חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לקלוע או לפרק צמה?

תשובה:

אסור לקלוע צמה בשבת וביום טוב בין בשער הראש ובין בשער של פאה. אבל מותר לקבץ את השערות המפוזרות ביד, וכן לקשור בסרט או בקשת. אין לסלסל את  השערות וגם לא להשתמש בגלילים המיוחדים לכך.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק יד סעיף נח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה