חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד תסיר את הלק שעל ציפורניה בטבילה בליל שבת?

תשובה:

הטובלת בליל שבת ושכחה להסיר את הלק מבעוד יום, תסיר זאת בעזרת (מים או) אציטון רפואי, על ידי שתטפטף  על הציפורן ולא על הצמר גפן כפי שהיא נוהגת בימי חול.
אם מדובר בלק  שאינו ניכר במישוש הציפורן, אינה חייבת מעיקר הדין לנקות.
לגבי הסרת איפור ואודם שניכרים על ידי מישוש,  תמרח  בשינוי שמן תינוקות או מיי פנים על מקום האיפור ולא תטפטף על צמר גפן כפי שעושה בימי חול. 

פוסק: הרב ינון יונה

ספר: ימי טוהר

מקור: פרק ד סעיף ג -ד וראה שש"כ פרק יד סעיף סו

תשובה נוספת:

הטובלת בליל שבת אשר שכחה להסיר  את הלק מבעוד יום, תסיר את הלק שבציפורניה, בעזרת (מים או) אציטון רפואי, על ידי שתטפטף  על הציפורן ולא על הצמר גפן כפי שהיא נוהגת בימי חול.
אם מדובר בלק  שאינו ניכר במישוש הציפורן, אינה חייבת מעיקר הדין לנקות.
לגבי הסרת איפור ואודם שניכרים על ידי מישוש,  תמרח  בשינוי שמן תינוקות או מי פנים על מקום האיפור ולא תטפטף על צמר גפן כפי שעושה בימי חול. 

פוסק: הרב ינון יונה

ספר: ימי טוהר

מקור: פרק ד סעיף ג -ד וראה גם שש"כ פרק יד סעיף סו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: טהרת נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה