חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם הצבע בו צובעים את הידיים מהווה חציצה?

תשובה:

צבע החינה אינו חוצץ בנטילת ידיים. וכן לענין טבילה.
במפרשים מנמקים זאת בכך שאין ממשות בצבע וכיון שהוא נועד לנוי.

כמו כן, צבע שצובעים את הציפורניים ( לק ) אינו חוצץ, אולם אם הצבע החל להתקלף והאשה מקפידה שלא לילך באופן זה - יש להסירו לפני הטבילה.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ג סימן עד וכן יביא אומר יו"ד, ב, יג וילקוט יוסף קסא, ד וכן שו"ע יו"ד קצח, יז

תשובה נוספת:

צבע שעל הציפורניים אינו חציצה.

פוסק: הרב יהודה שטרית

ספר: מנחת יהודה

מקור: חלק ב סימן טז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: טהרת נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה