חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לשבת על כסא אביו או אמו בבית הכנסת?

תשובה:

ראוי לחוש לדברי האוסרים לשבת על כסא של אביו או של אמו בבית הכנסת, גם שלא בפניו כל עוד הוריו חיים.
מאידך, יש האומרים שכל האיסור הוא דוקא בפני אביו או אמו בפניו או אפילו שלא בפניו אם יש שם עוד אנשים כאשר בא לשבת על כסא אביו בפניהם.

פוסק: הרב יצחק יוסף

ספר: ילקוט יוסף כיבוד אב ואם

מקור: פרק ה סעיף ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה