חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר למורה לשנות משמעות הכתוב כאשר מדובר בפרשיות שהצניעות יפה להם?

תשובה:

אין לשקר, אלא יש לומר לילד לשון ופשט הסובל את הפירוש האמיתי מבלי לפרט הרבה.

פוסק: הרב יצחק אייזיק סילבר

ספר: אמת קנה

מקור: פרק ה הערה ט ובשם הגריש"א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צניעות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה