חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם גם נשים חייבות במאה ברכות בכל יום?

תשובה:

יש אומרים שנשים פטורות ממצווה זו, כיון שהרבה ברכות שנתקנו על ידי חז"ל נשים פטורות מהן.

פוסק: הרב שמואל הלוי ואזנר

ספר: שו"ת שבט הלוי

מקור: חלק ה סימן כג הובא בדרכי נועם

תשובה נוספת:

נשים חייבות במאה ברכות בכל יום.

פוסק: הרב אברהם חיים שצ'יגל

ספר: תפארת ההלכה - פסקי הרב חיים קנייבסקי

מקור: סעיף קו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: מאה ברכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה