חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת להפעיל או להפסיק מאוורר כאשר הדבר מפריע לחולה שיש בו סכנה?

תשובה:

בימי חום ושרב כאשר החום מעיק על חולה שיש בו סכנה, ואין נכרי במקום יהיה מותר ליהודי להפעיל את המאוורר או את המזגן. ואם אפשר יעשה זאת בשינוי.
וכן אם המזגן פועל והדבר מפריע לחולה ואין דרך אחרת למנוע את ההפרעה על יד העברתו לחדר אחר או הסטת המאוורר לצד אחר אזי יהיה מותר להפסיק אותו בשינוי.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק לב סעיף פו וראה שם אפשרות עם שעון שבת שפועל.

תשובה נוספת:

כאשר יש חום כבד וקשה לסבול ממנו, מותר לומר לגוי להדליק את המאוורר או את המזגן (עדיף  כמובן ברמז), וכאשר נמצאים ילדים קטנים אפשר להקל בזה גם אם השרב אינו עוצמתי.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף

מקור: שבת כרך ה ענייני מזגן בשבת סעיף עג עמוד ריח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה