חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת להפעיל או להפסיק מאוורר כאשר הדבר מפריע לחולה שיש בו סכנה?

תשובה:

בימי חום ושרב כאשר החום מעיק על חולה שיש בו סכנה, ואין נכרי במקום יהיה מותר להפעיל את המאוורר או את המזגן. וכן אם המזגן פועל והדבר מפריע לחולה ואין דרך אחרת למנוע את ההפרעה על יד העברתו לחדר אחר או הסטת המאוורר לצד אחר אזי יהיה מותר להפסיק אותו בשינוי.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק לב סעיף פו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה