חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לעובדים בחנויות ומסעדות ליטול לעצמם דברי מאפה וירקות שבעל הבית עתיד לזרוק אותם לאשפה?

תשובה:

בחנויות מאכל ומסעדות יש שאריות שמסיבות שונות בעל החנות עתיד לזורק אותם לאשפה. כאשר אין לבעל החנות עמדה שנאמרה לפועלים, יהיה מותר לעובדים לקחת לעצמם את השאריות לפני שייזרקו לאשפה.

פוסק: בית הוראה בני ברק

ספר: שערי הוראה בראשות הרב שמואל אליעזר שטרן

מקור: קובץ ה תשס"ה עמוד קצז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: בל תשחית

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה