חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לתת אוכל לאורח שאינו מברך?

תשובה:

יש הקלה לתת ולכבד אדם שאינו מברך וזאת משום קירוב רחוקים. כמו כן פעמים ייתכן בזה שנותן לו לאכול מונע ממנו לאכול מאכל לא כשר.

באבני דרך הוסיף  שעדיף שלא לכבדו בלחם כיון שחיוב הברכה בזה מדאורייתא.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ח סימן קמט וראה גם חלק א, כט

תשובה נוספת:

אורח המבקש לשתות, ויודע שהוא לא יברך, ישקה אותו בכל אופן מפני דרכי שלום. וכן לגבי מאכלים אם בכוונתו  לקרבו לתורה.
כללית- כאשר האורח לא נענה לבקשת המארח לברך, אזי אם אפשר, המארח יאוכל את אותו מאכל, ויכוון להוציא את האורח, ולפני כן יבקש מהאורח להקשיב לברכה ויענה אמן.

פוסק: הרב אלכסנדר.א.מנדלבוים

ספר: וזאת הברכה תשס"ט

מקור: פרק כ סעיפים ג - ז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אורח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה