חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאכול אוכל ששהה בלילה מתחת למיטה?

תשובה:

אוכלין ומשקין שהיו מתחת למיטה בלילה בשעה שישנו עליה שינת קבע (לפחות חצי שעה), אסור לאוכלם.
בדיעבד, במקום של הפסד מותר יהיה לאוכלם, ואם אפשרי הדבר ידיחם שלוש פעמים.
במיטת קומותיים יש להזהר לכתחילה שלא להניח מאכל מתחת למיטה העליונה ומעל התחתונה, אולם בדיעבד מותר.
לגבי הנחת מתחת למיטה באוניה או במטוס אין צורך להקפיד על זהירות זו.

פוסק: הרב יצחק יעקב פוקס

ספר: הכשרות תשס"ב

מקור: פרק יח סעיפים כה, כח ,ל. ויש שאוסרים גם אם היו ארוזים ועטופים

תשובה נוספת:

שינה ביום אינה אוסרת את האוכל, כיון שאין רוח רעה שולטת ביום.

פוסק: הרב פיינהנדלר

ספר: שו"ת אבני ישפה

מקור: חלק א בשם הגר"ש וואזנר וראה שם שו"ת יביע אומר יו"ד חלק א סימן ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כשרות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה