חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשתמש בשבת במגבונים לחים?

תשובה:

מותר להשתמש במגבונים לחים בשבת. אולם אם יוצא מהם נוזל אזי מותר רק עבור תינוק.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: אורח חיים סימן שסה

תשובה נוספת:

עדיף שלא להשתמש בהם כלל שהרי המשתמש זקוק לנוזלים שבמגבונים. ולכן הדבר בעייתי משום איסור סחיטה או משום דישה אם מהדקים אותם לגוף התינוק.

פוסק: הרב יעקב אריאל

ספר: שו"ת באהלה של תורה

מקור: חלק חמישי סימן ל' - מסקנה שם.

תשובה נוספת:

אסור להשתמש בהן בשבת משום איסור סחיטה.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: חלק א עמוד קלה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה