חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בברכת המזון של סעודת סיום מסכת, יגיד מגדול או מגדיל?

תשובה:

יש אומרים שבברכת המזון של סעודת סיום מסכת, יגיד מגדול ולא מגדיל.

פוסק: הרב משה מנדל שקלארש

ספר: חיי משה על יורה דעה

מקור: פרק ט סעיף יד וכף החיים או"ח סימן קפט ס"ק יא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: לימוד תורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה