חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת לקחת ממגירה דבר היתר למרות שיש במגירה גם דבר מוקצה?

תשובה:

מותר בשבת לקחת ממגירה דבר היתר למרות שיש במגירה גם דבר מוקצה.

פוסק: הרב אופיר יצחק מלכא

ספר: הליכות שבת

מקור: חלק ב פרק ז סעיף סג וראה שו"ע סימן רסה ס"ג וכן מ"ב ס"ק ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה