חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת להשתמש בפתקיות דביקות, בפס דבק, מדבקה, דיגלון כסימן בספר?

תשובה:

מותר להשתמש בשבת בפתקיות  post - it  על מנת לסמן מיקום בספר בו קורא או לומד.
ראה
 https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A4%D7%AA%D7%A7%D7%99%D7%95%D7%AA_%D7%93%D7%91%D7%99%D7%A7%D7%95%D7%AA


פוסק: הרב אביעד אברהם סטולמן

ספר: פלא יועץ שו"ת

מקור: סימן ט

תשובה נוספת:

פתקאות לרישום תזכורות, הודעות וכו' בהן פס דבק להדבקתן הזמנית והן נפרדות בנקל ממקום הדבקתן מבלי לגרום לקריעת הנייר, מותר להדביקן לזמן קצר ולהפרידן, בתנאי שכבר נתלשו מהדפדפת שלהן לפני שבת.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק כח' סעיף ח

תשובה נוספת:

מותר בשבת להדביק פתקי "דיבקית" שיש בהם מעט דבק ואינן נדבקות בחוזקה, והן משמשות "סימניות" בספר.

פוסק: הרב מרדכי אליהו הראשון לציון

ספר: שו"ת קול אליהו

מקור: פרק יט שאלה ז - איסור תופר רק כשמודבק בחוזקה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה