חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאשה למדוד בשבת חום כדי לדעת את הזמן הראוי להתעבר?

תשובה:

מותר לאשה למדוד חום כדי לדעת את הזמן הראוי להתעבר, אולם רק במודד חום שאין בו חשש לאיסורי שבת.

פוסק: הרב צוריאל אוחיון

ספר: עובדין דחול

מקור: פרק ב' סעיף מא וראה גם שו"ת ציץ אליעזר חי"ב סימן מד אות ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה