חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מהיכן מודדים את עשרים אמה שפוסל בנר חנוכה?

תשובה:

מתחילים למדוד עשרים אמה ממקום שבו הולכים ברשות הרבים.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: חנוכה, סימן תרע"ב עמוד נח בשם הגרי"ש אלישיב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה