חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

אם מותר בשבת להשמש במד חום דגיטלי?

תשובה:

אסור בשבת להשמש במד חום דגיטלי. ובחולה שאין בו סכנה מותר על ידי נכרי.

פוסק: הרב יחיאל חזות

ספר: שערי הלכה

מקור: פרק ב סעיף ע וכן פרק ג סעיף מד וראה אור לציון ח"ב הערה יג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה