חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה עדיף - להדליק נרות כמהדרין או לתת למי שאין לו נרות ולהדליק את נר המצוה ?

תשובה:

מי שיש לו נרות או שמן להדליק כמהדרין ל-8 ימים, ולחברו אין אפילו להדליק כמצוה, וע"י נתינת הנרות או השמן לחברו לצורך מצות נר חנוכה יזכה חברו להדליק, לכן אף שהוא נמנע מלקיים הידור מצוה - המצוה שמזכה לחברו נחשבת בבחינת "עלית על כולנה".

פוסק: הרב עובדיה יוסף

ספר: חזון עובדיה

מקור: חנוכה, פרק מצות הדלקת נר חנוכה סעיף ב הערה ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה