חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כמה מים מותר בעת הצורך למהול ביין של הקידוש?

תשובה:

כיום ברוב  היקבים נותנים מים ביין, לכן הרוצה להוסיף מים יזהר שלא להוסיף בהם  הרבה מים, שמא על ידי תוספת המים יהיו המים רוב כנגד היין ולדעת הרבה פוסקים כבר לא יוכלו לברך עליו 'הגפן'. אבל קצת מים, שכמעט ואינם משנים את טעם היין, אפשר להוסיף לפני השתייה. וגם המים הללו שמוזגים לקראת השתייה, מצטרפים לשיעור 'רביעית' לברך אחר היין ברכה אחרונה.

 
 

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: ברכות פרק ז סעיף ה

תשובה נוספת:

אין  לערב מים ביין הקידוש  בכמות המפקיע ממנו שם יין כיוון שאז ברכתו תיהיה לבטלה ולא יצא ידי חובת קידוש.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: פרק מה ס"ק צו וכן פרק נג סעיף ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה