חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי מברכים את ברכת "לישב בסוכה" לפני או אחרי ברכת האוכל?

תשובה:

מנהג אשכנז וחלק גדול מהספרדים לברך (בישיבה) את ברכת האוכל ואחר כך את ברכת "לישב בסוכה".
מנהג חלק מהספרדים לברך קודם בעמידה "לישב בסוכה" ואחר כך בישיבה את ברכת האוכל.

ספר: שולחן ערוך

מקור: רמ"א סימן תרמג' סעיפים ב-ג ודעת שו"ע בסעיפים ב- ג' וראה מקראי קודש סוכות ט,נג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה