חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להאזין למוזיקה בימי ספירת העומר?

תשובה:

מעיקר הדין מותר לשמוע מוזיקה רצינית בימי בין המצרים והוא הדין גם ללימוד נגינה.
ובספירת העומר לא נהגו לאסור אלא שמחה של ריקודים.

פוסק: הרב נחום אליעזר רבינוביץ

ספר: שו"ת שיח נחום תשס"ח

מקור: סימן לה

תשובה נוספת:

מקיימים סעודות מצווה בספירת העומר בשירה בפה ללא כלי נגינה ומחולות.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: אורח חיים סימן תקכה

תשובה נוספת:

יש להתיר לנגן או לשמוע שירי קודש לצורך עבודת ה'.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק א' סימן ריד סו"ס 6

תשובה נוספת:

שירה המרוממת את האדם אך אינה מביאה אותו לריקוד ומחול מותרת. 
קלטות סיפורים לילדים אף אם משולבים בהם שירים אין חשש בשמיעתם.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: מועדים פרק 11 סעיף יד, וראה הערה 53

תשובה נוספת:

בשמחת ברית מילה או פדיון הבן (אפילו שלא בזמנם)או סיום מסכת, וכן בשמחת בר מצוה (ששלמו לו י"ג שנה ביום זה), ובתהלוכה של הכנסת ספר תורה, מותר לשמוע שירי קודש המלווים בכלי נגינה,שכל שמחה של מצווה המתקיימת בימי ספירת העומר יש להקל.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק שני סימן תפט' סעיף ח

תשובה נוספת:

בענין שמיעת מוזיקה דרך רדיו ראה תשובה http://www.shut-halacha.co.il/admin/answers.php?id=1379

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: זמנים, אבלות בספירת העומר י'

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ספירת העומר

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה