חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בספירת העומר ובימי בין המצרים לשמוע מנגינה בטלפון וכן בטלפון שאליו מתקשרים?

תשובה:

אם השומע אינו מתכוון להנאה משמיעת המנגינה אז מותר (ואין חיוב להרחיק את שפורפרת הטלפון). ובימי בין המצרים יש לכתחילה לכוון לצלצול רגיל.

ספר: ירחון המאיר - ישיבת האר"י הקדוש

מקור: יתד מאיר 069 סימן תקעא שאלה ג - תשובת הרב מאיר מאזוז (מובא באוצר החכמה)

תשובה נוספת:

שירה המרוממת את האדם אך אינה מביאה לריקוד ומחול מותרת. וכן יש להתיר שמיעת פרקי חזנות ומנגינות קלאסיות.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: מועדים, ספירת העומר פרק יא סעיף יד ובהערות

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: ספירת העומר

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה