חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי שדנוהג בכל מוצאי שבת שלא לעשות מלאכה עד זמן צאת השבת לפי רבנו תם, מתי ידליק נר חנוכה?

תשובה:

הרב שלמה זלמן אויערבך זצ"ל הורה לשואלים אותו בענין זה להדליק נר חנוכה לפני זמן רבנו תם.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: מועדים, פרק 16 סעיף טו

תשובה נוספת:

הנוהגים כרבנו תם אל ישנו ממנהגם וידליקו נר חנוכה במוצאי שבת אחר צאת השבצ לפי רבנו תם.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: ןחנוכה סימן תרעב עמוד פט בשם הגר"נ קרליץ והגר"ש ואזנר

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה