חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי חל יום היארצייט, ביום הפטירה או ביום הקבורה?

תשובה:

בכל השנים יום היארצייט חל בתאריך יום הפטירה. מאידך, היארצייט הראשון חל ביום הקבורה. אם ההפרש הוא יום אחד אזי יום היארצייט הראשון יהיה גם ביום המיתה

פוסק: מפסקי הרב יוסף שלום אלישיב

ספר: ציוני הלכה הלכות אבלות - בעריכת הרב בן ציון הכהן קוק

מקור: פרק לו עמוד תקסז וראה אגרות משה יורה דעה ג קס"ו, ב

תשובה נוספת:

יום היארצייט חל ביום הפטירה ולא בתאריך יום הקבורה, גם אם טבע ומצאו אותו לאחר ימים אחדים, יום הזכרון הוא ביום הטביעה.
ויש אומרים שבשנה הראשונה אם יום הקבורה היה מספר ימים אחר הפטירה (כגון שהביאו מחו"ל) קובעים גם ביום הקבורה אבל בשאר השנים יש לקבוע ביום הפטירה בלבד.
אם חל בשבת ראה שאלה אחרת באתר זה.

ספר: שולחן ערוך

מקור: אורח חיים סימן תקסח סעיף ח ובמשנה ברורה ס"ק מד

תשובה נוספת:

אם חל יום הפטירה בחול המועד סוכות או חול המועד פסח, אין לעלות לקבר בחול המועד,  אלא יקדים לפנ המועד, ואם אינו יכול להקדים, יעלה לקבר אחרי החג. אם חל בחנוכה או פורים מותר לילך לבית הקברות לומר תהלים ולעשות אזכרה. אבל אם יש חשש שיבואו לידי בכי, אזי יקדימו לילך לפני חנוכה או פורים. אין להתענות ביום הפטירה החל בחול המועד ולא בפורים ובחנוכה.

פוסק: הרב יצחק יוסף

ספר: ילקוט יוסף כיבוד אב ואם

מקור: פרק יג סעיף סעיפים ע, עב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה