חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי צריך לקרוא שנים מקרא ואחד תרגום? האם אפשר לחלק את הקריאה לימי השבוע?

תשובה:

אומנם לפי הקבלה עדיף לקרוא ביום שישי או בשבת את כל הפרשה בלא הפסק, ולמי שרוצה מסיבות אישיות, רשאי לקרוא בכל יום חלק מהפרשה (ביום א' - ראשון, ביום ב' - שני וכן הלאה). ולמעשה אף יכול להתחיל לקרוא במנחה של השבת את הקריאה של השבת הבאה.

ספר: שולחן ערוך

מקור: אורח חיים סימן רפה ובמשנה ברורה, וראה גם שו"ת הרב הראשי תשמ"ו - תשמ"ז סימן רג

תשובה נוספת:

אם לא הספיק לקרוא שניים מקרא ואחד תרגום, ישלים את הקריאה עד יום שלישי.

פוסק: הרב יקותיאל ליברמן

ספר: גם אני אודך - בעריכת הרב ג.ה. רבינוביץ

מקור: סימן סא

תשובה נוספת:

אשה אינה חייבת בשניים מקרא ואחד תרגום ומכל מקום טוב שתשמע קריאת התורה בבית הכנסת.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: פרק מב' סעיף ס

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה