חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי מתחילים ומסתיימים שבעת ימי המשתה?

תשובה:

בזיווג ראשון מברכים בסעודות בשבעת ימי המשתה את ברכות הניושאין . שבעת ימי המשתה מתחילים מיום עריכת החופה. לפי זה כשהחופה מתקיימת בלילה הרי כל הלילה והיום שלמחרתו נחשב כיום הראשון. ואם החופה התקיימה ביום (ואפילו סמוך לערב או בין השמשות) הרי אז יום החופה נחשב ליום הראשון ואילו הלילה נחשב כבר ליום השני.

פוסק: הרב בנימין אדלר

ספר: הנשואין כהלכתם

מקור: חלק שני פרק יד סעיפים ב-י

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה