חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי משלמים לשדכן את שכר דמי השדכנות?

תשובה:

יש בענין מנהגים שונים, אולם בזמננו המנהג לשלם את דמי השדכנות עם גמר השידוך.

פוסק: הרב צבי פסח פרנק

ספר: הר צבי

מקור: כרך א פרק ד סעיף לה וראה גם פתחי חושן, שכירות, יד, הערה יג

תשובה נוספת:

במקום שיש זמן קבוע לתשלום לשדכן אינו עובר על בל תלין עד אותו יום, כגון אלה שנוהגים לשלם ביום שעושים את התנאים.

פוסק: הרב נחום צבי מאיר ראזענפעלד

ספר: ממונם של ישראל חלק ב

מקור: שכר שכיר פרק ג סעיף כב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה