חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי משלמים לשדכן את שכר דמי השדכנות?

תשובה:

יש בענין מנהגים שונים, אולם בזמננו המנהג לשלם את דמי השדכנות עם גמר השידוך.

פוסק: הרב צבי פסח פרנק

ספר: הר צבי

מקור: כרך א פרק ד סעיף לה וראה גם פתחי חושן, שכירות, יד, הערה יג

תשובה נוספת:

במקום שיש זמן קבוע לתשלום לשדכן אינו עובר על בל תלין עד אותו יום, כגון אלה שנוהגים לשלם ביום שעושים את התנאים.הערת מנהל האתר

ראה עוד שאלות בענין תשלום לשדכנים בנושא  נישואין (תת נושא - שידוכים)

פוסק: הרב נחום צבי מאיר ראזענפעלד

ספר: ממונם של ישראל חלק ב

מקור: שכר שכיר פרק ג סעיף כב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כספים ותשלומים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה