חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי יש לשלם שכר לשומרת טף ( בייבי סיטר )?

תשובה:

יש לשלם שכר לשומרת טף (בייבי סיטר) עד סוף היום אם שמרה על הילדים באמצע היום. ואם שמרה עליהם בשעות בלילה צריך לשלם לה עד סוף הלילה.
ואם היא עובדת בקביעות בכל שבוע וכו' אינו עובר על בל תלין עד שייחשב עמה את הסכום המדוייק שחייב לה.

פוסק: הרב נחום צבי מאיר ראזענפעלד

ספר: ממונם של ישראל חלק ב

מקור: שכר שכיר פרק ד סעיף ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כספים ותשלומים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה