חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר למורה (אשה) לבנים ללמד פסוקים בניגון ושירה?

תשובה:

מורה (אשה) לבנים שהגיעו לגיל חינוך, תיזהר שלא תשיר בפניהם, אבל ללמד פסוקים בניגון אין בזה איסור.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: אורח חיים פרק טז סעיף ח

תשובה נוספת:

מורה יכולה בעת הצורך ללמד בנים עד גיל תשע אבל לא מעבר לגיל תשע.

פוסק: הרב אליעזר יהודה וולדינברג

ספר: שו"ת ציץ אליעזר

מקור: חלק יד סעיף צז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה