חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר למורה - אשה ללמד בנים?

תשובה:

מורה יכולה בעת הצורך ללמד בנים עד גיל תשע אבל לא מעבר לגיל תשע.

פוסק: הרב אליעזר יהודה וולדינברג

ספר: שו"ת ציץ אליעזר

מקור: חלק יד סימן צו

תשובה נוספת:

אומנם מותר לאשה  ללמד אפילו ילדים גדולים, כיוון שאין לחשוש ליחוד וגירוי במקום בו נמצאים הרבה תלמידים ואנשי צוות, אך אין זה מדרכי הצניעות שאשה תלמד ילדים מעל גיל תשע, ואין להקל בקביעות אלא בילדים של חינוך מיוחד וכו' (הגרש"ז אויערבאך).

פוסק: הרב דוד אדרי

ספר: אוצר היחוד

מקור: שו"ת היחוד שאלה מספר מ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צניעות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה