חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מורה המלמד תלמידים תורה וכו' נחשב לו כקובע עתים לתורה?

תשובה:

מורה המקבל שכר עבור עבודתו שמלמד תלמידים תורה וכו', ראוי שיקבע לו זמן נוסף  ללימוד תורה, כיוון שיש ספק אם יוצא ידי חובת לימוד תורה במסגרת עבודתו.

פוסק: הרב משה מנדל שקלארש

ספר: חיי משה על יורה דעה

מקור: פרק ב סעיף לב וראה כף החיים או"ח קנה ס"ק ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: לימוד תורה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה