חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מורה / מלמד שפוטר ממשרתו וממשיך לקבל משכורת חייב לעבוד במשרה פחותה אחרת שהבעלות מציעה לו?

תשובה:

מורה  / מלמד שפוטר ממשרתו והבעלות צריכה לשלם לו משכורת של עובד בטל כיוון שאין כרגע  כיתה ללמד אותה, ובמקום זאת מבקשים ממנו לעבוד ולעשות עבודה משרדית, רשאי המלמד להתנגד ולא להסכים לכך.

פוסק: הרב העניך יצחק רוזנבלט

ספר: עובד ומעביד

מקור: פרק יג סעיף כז

תשובה נוספת:

מורה אשר התקבל לעבודה קבועה רשאי המנהל להעבירו (אפילו באמצע השנה) ללמד בכיתה אחרת בגלל חוסר תלמידים, או בגלל סיבה מוצדקת אחרת.
אולם אינו יכול להעבירו לכיתה אחרת שאינה בתחום מקצועו, כגון, אם המורה מתמקצע בכיתות גבוהות לא יעביר אותו לכיתה נמוכה יותר, וכן להפך, וגם לא לכיתה עם ילדים מיוחדים.

פוסק: הרב יוסף רוזנר

ספר: משפט הפועלים

מקור: פרק ו סעיף י ובהערות

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: עובד ומעביד

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה