חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מתי מותר לאכול פת של גויים?

תשובה:

במקום שלא ניתן להשיג פת של ישראל, התירו לקנות פת מנחתום גוי (כמובן כשאין חשש של כשרות), ויש שמקילים זה גם כשיש באזור פת ישראל וכך נהגו האשכנזים. אבל הספרדים התירו רק במקום שאין פת ישראל.

פוסק: הרב משה פרזיס

ספר: פתבג המלך - הלכות פת ובישולי גויים

מקור: פרק א סעיף טו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כשרות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה