חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד מכשירין מחבת בשרית שטיגנו בה מאכלי חלב, וכן להיפך?

תשובה:

מחבת בשרי בת יומה שטיגנו בה גבינה וכו' דינה בליבון חמור. ואם היא עשויה להתקלקל אזי אין לה למחבת תקנה. אם המחבת לא הייתה בת יומה דיה בהגעלה ואפילו אם טיגנו בה ללא שמן, וכן הדין למחבת חלבית שטיגנו בה בשר.

פוסק: הרב אליעזר נידאם

ספר: עמודי הבית - בשר וחלב

מקור: סימן צג- צד סעיף ה עמוד קה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כשרות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה