חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

באיזה מצב מותר לאכול מאכלים מחוץ לסוכה?

תשובה:

אסור לאכול מחוץ לסוכה לחם, מיני מזונות ותבשילים מחמשת מיני דגן, רק כשמתוך קביעות סעודתו אוכל כמות מסויימת תוך תשע דקות.
אך אם אוכלם לאט לאט רשאי לאכול אף מאכלים אלה מחוץ לסוכה.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: סוכות, עמוד תרמט, סעיף לה- ראה תנאים בהערה קה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה