חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אפשר לעשות שידוך כאשר לשני המחותנים יש שם זהה?

תשובה:

יש מקפידים ששמות שני המחותנים או המחותנות לא יהיו שווים. לכן אם השידוך מתאים יש להוסיף שם לאחד הצדדים ודי אם בני המשפחה ישתמשו בשם הנוסף. אם לאחד משני המחותנים יש שם נוסף נכון שיקראו לו מהיום בשני שמותיו.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: אבן העזר א פרק ד סעיפים ב-ג וראה שם עוד מצבים

תשובה נוספת:

המנהג אצל בני ספרד שלא מקפידים בזה ואפשר שיהיו לשני המחותנים שמות זהים.

פוסק: הרב יעקב זרוק (תשובות הרב יצחק זילברשטיין)

ספר: קול יעקב

מקור: אבן העזר חלק א סעיף לד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה