חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מחיאת כפיים מותרת בשבת?

תשובה:

מותר למחוא כפיים רק בשמחה של מצווה או באופן שלא שרגיל לעשות בימי חול, כגון שיקיש בידו אחת על גב היד השניה.
אבל מותר למחוא כפיים כדי להעיר את הישנים או כדי להשתיק את המסובים וכו' ובלבד שלא  יעשה זאת לפי קצב מסויים.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק א תשל"ט

מקור: פרק כח' סעיף לו

תשובה נוספת:

לספרדים מחיאת כפיים אסורה. אלא אם ימחה כפיים בשינוי עלי ידי שיכה ידו האחת על כף ידו השניה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: סימן שלט' סעיף ד

תשובה נוספת:

מחיאת כפיים שלנו מותרת.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: אורח חיים סימן תיט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה