חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר למחוא כפיים בשבת?

תשובה:

אין למחוא כפיים, כאשר זה לא בשמחה של מצווה, או שלא כפי שרגילים לעשות בימות החול, כגון שיקיש בידו האחת על גב היד השניה.
מותר למחוא כפים בדרך רגילה על מנת להעיר את הישנים, או כדי להשתיק את המסובים וכו', ובלבד שלא יעשה כן לפי קצב מסויים.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: פרק טז, סעיף מד, פרק כח, מב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה