חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת למחוא כפים לאחר דרשת חתן הבר מצוה?

תשובה:

הטוב ביותר שבסיום דרשת חתן הבר מצוה ישירו שיר לכבודו. מכל מקום המוחים כפים יש להם על מי לסמוך.

פוסק: הרב אלחנן נפתלי פרינץ

ספר: שו"ת אבני דרך

מקור: חלק ט סימן נד וראה גם פסקי תשובות שלט' אות ה וראה שש"כ טז, מד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה